មិន​ទាន់​អស់​ចំហាយ! ទិដ្ឋភាព​វគ្គ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​ពាន TMCC 2015 រវាង Buriram United ជាមួយ​បឹងកេតអង្គរ

By |

ក្រុម​បាល់ទាត់​បឹងកេតអង្គរ របស់​កម្ពុជា បាន​បរាជ័យ​ក្រោម​ថ្វី​ជើង​​ Buriram United របស់ថៃ ​ក្នុង​វគ្គ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​ពាន​រង្វាន់ Toyota Mekong Club Championship 2015 នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី ២០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ម្សិលមិញ​​លើ​ទីលាន​កីឡដ្ឋាន Suphachalasai Stadiumរាជធានី​បាងកក។

ខាង​ក្រោម​ជា​ទិដ្ឋភាព​ជុំ​វិញ​ការ​ប្រកួត​ជក់​ចិត្ត​នេះ៖

Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game01 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game02  Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game13 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game14 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game16 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game18 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game21 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game25 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game26 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game27 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game29 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game31 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game32 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game33 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game35 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game37 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game38 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game39 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game40 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game41 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game42 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game43 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game44 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game45 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game46 Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game48   Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game64

Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game689

Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game68

Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game523

Toyota_Mekong_Cup_2015_During-Game51