ទិដ្ឋភាព និង វីដេអូហាយឡាយ ម្ចាស់ផ្ទះវេស្ទើនភ្នំពេញ ស្មើគ្នា ជាមួយ ភ្នំពេញក្រោន

By |

ក្លិប វេស្ទើនភ្នំពេញ បានត្រឹម១ពិន្ទុក្នុងដីខ្លួននៃ កីឡដ្ឋាន វេស្ទើន បន្ទាប់ពីប្រកួតស្មើគ្នាជាមួយក្លិប ភ្នំពេញក្រោន កាលពីថ្ងៃទី ៤ ម្សិលមិញនេះ កីឡាករ សែម ប៊ុននី ជាអ្នកស៊ុតបើកឆាកអោយក្រុមវេស្ទើននៅនាទីទី៣៧ មុនពេលខ្សែប្រយុទ្ធ Kelechi តាមស្មើនៅតង់ទី២នាទីទី ៦០ បានត្រឹម១៧នាទីបន្ទាប់ Matthew Osa ស៊ុតបញ្ចូលទីអោយវេស្ទើនភ្នំពេញនាំមកជាថ្មីម្តងទៀត មុនពេល កែវ សុខង៉ន បំប៉ោងសំណាញ់នៅចុងម៉ោងនាទីទី៨៩ ជួយអោយភ្នំពេញក្រោន តាមស្មើ២ទល់នឹង២ ទទួលបាន១ពិន្ទុម្នាក់៕

*ខាងក្រោមជាវីដេអូហាយឡាយ និង ទិដ្ឋភាពរួមអំពីប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តម្សិលមិញនេះ៖

*ខាង​ក្រោម​ជា​វីដេអូ​​ពេញ​នៃ​គួ​ប្រកួត​រវាង​វេស្ទើនភ្នំពេញ ជាមួយ ក្លិប ភ្នំពេញក្រោន

CLW4_FFCFC-WPPFC_A0472

CLW4_FFCFC-WPPFC_A0486

CLW4_FFCFC-WPPFC_A0507

CLW4_FFCFC-WPPFC_A0528

CLW4_FFCFC-WPPFC_A0558

CLW4_FFCFC-WPPFC_A0569

CLW4_FFCFC-WPPFC_A0619

CLW4_FFCFC-WPPFC_A0622

CLW4_FFCFC-WPPFC_A0630

CLW4_FFCFC-WPPFC_A0646

CLW4_FFCFC-WPPFC_A0652

CLW4_FFCFC-WPPFC_A0669

CLW4_FFCFC-WPPFC_A0680

CLW4_FFCFC-WPPFC_A0706

CLW4_FFCFC-WPPFC_A0759

CLW4_FFCFC-WPPFC_A0780