ការចាប់ឆ្នោតជ្រើសពូលនៃពានរង្វាន់ AFF SUZUKI CUP 2016 ចេញផ្លូវការហើយ

By |

ការចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសពូល នៃពានរង្វាន់ AFF SUZUKI CUP 2016 បានចេញលទ្ធផលជាផ្លូវការហើយ នៅយប់ថ្ងៃទី ០២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦នេះ ក្នុងនោះវគ្គជម្រុះបឋមនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅប្រទេសកម្ពុជា រីឯវគ្គជម្រុះតាមពូលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅពីថ្ងៃទី ១៩ ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងហ្វីលីពីន ដែលជាសហម្ចាស់ផ្ទះ។

*សម្រាប់វគ្គជម្រុះបឋម៖
សមាសភាពក្រុមមានដូចជា ម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជា, ឡាវ, ទីម័រខាងកើត និងព្រុយណេ ដែលក្រុមទាំង៤ត្រូវប្រកួតគ្នាស្វែងរកក្រុមមានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ១ក្រុមដើម្បីឡើងទៅបង្គ្រប់ពូលB ដែលកំពុងរងចាំនៅក្នុងវគ្គជម្រុះបន្ទាប់។

*សម្រាប់វគ្គជម្រុះតាមពូល៖

Group_Stage_AFFSUZUKICUP2016

រូបភាព៖ AFF SUZUKI CUP