ក្រោយបញ្ចប់កុងត្រាអ្នកចាត់ការទូួទៅ និងគ្រូបង្វឹក ក្លិប ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ បន្តបញ្ឍប់កីឡាករ៥នាក់ផ្សេងទៀត

By |

ក្លិបទើបបង្កើតកាលពីឆ្នាំ២០១៤មួយនេះ មើលទៅហាក់ដូចជាមានការកែប្រែនៅរចនាសម័្ពន្ធច្រើនមានន័យថាកំពុងរុះរើក្លិប ដោយបានបញ្ចប់តួនាទី និងកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកចាត់ការទូរទៅ គ្រូបង្វឹក និងកីឡាករ។បើគិតមកទល់ពេលនេះ មានមនុស្សចំនួន៨នាក់ហើយដែលក្លិប ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ មិនព្រមបន្តកុងត្រាសម្រាប់លីគកំពូលកម្ពុជាក្នុងរដូវកាលថ្មី ពោលមានលោក Kenji Yoshida អ្នកចាត់ការទូទៅ លោក Tsujii Shogo អ្នកគ្រប់គ្រងសាលាបង្ហាត់បាល់ លោក Kihara Masakazu ជាគ្រូបង្វឹក បូករួមកីឡាករចំនួន៥នាក់ គួច ដានី ,Tomohiro Masaki, Yoshihara Masato, Muramatsu Tomoki , Sadakuni Tomoyuki។

ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះWe Are Football កំពុងតែទាក់ទង់ និងសូមការបំភ្លឺពីលោក Akihiro Kato ជាម្ចាស់ក្លិប ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ អំពីបញ្ហាខាងលើនេះ។

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ៖ ក្លិបខេមបូឌានថាយហ្គឺរ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងពីររូប

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ៖ លោក Mazakazu បញ្ចប់អាជីពរយៈពេល៣ឆ្នាំជាគ្រូបង្វឹក និងកីឡាករ ជាមួយក្លិបខេមបូឌានថាយហ្គឺរ