ពានរង្វាន់ SOCCER LEAGUE 2016 ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មេាះក្រុមចូលរួមប្រកួតពីថ្ងៃនេះតទៅហើយ

By |

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថា ពានរង្វាន់ Soccer League (Super League) លើកទី៤ ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ផ្តើមលក់ពាក្យចូលរួមប្រកួត ពីថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅលេខាធិការដ្ឋាន ស.ស.យ.ក ស្នាក់ការកណ្តាល និងការរិយាល័យ ស.ស.យ.ក រៀបចំ Soccer League ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្ថកីឡា 3G  ហើយឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១៦ សំរាប់កម្មវិធីប្រកួតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ។

ដើម្បីទទួលបានព័ត៏មានលំអិតសូមមើលសេក្តីប្រកាសខាងក្រោម៖

 

14804710_1689969371330270_875266428_n

14794244_1689969391330268_926081947_n

14740951_1689969477996926_1014974916_n