ពានរង្វាន់ SOCCER LEAGUE 2016 មានចំនួន៦០ក្រុមចូលរួម ចែកជា១៦ពូល ខណះការប្រកួតធ្វើឡើងថ្ងៃទី ១៨ ធ្នូ ខាងមុខនេះ

By |

ការប្រកួតពានរង្វាន់ Soccer League (Super League) លើកទី៤ ឆ្នាំ២០១៦ បន្ទាប់ពីរបើកនិងបញ្ឈប់ការដាក់ពាក្យចូលរូមប្រកួតរួចមកទទួលបាន ៦០ក្រុម ដើម្បីមកប្រជែងគ្នាយកពានរង្វាន់នេះជាមួយនិងទឹកប្រាក់ ១២លានរៀល(៣ពាន់ដូលាអាមេរិច)សំរាប់អ្នកលេខ១ ការប្រកួតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខនេះ។

សំរាប់ការប្រកួតគឺ បែងចែកជា ១៦ពូល មាន៖ ,,,,,,, និង A,B,C,D,E,F,G,H

វគ្គ ១៦ ក្រុម៖
លេខ១ពូល (ក-A), (ខ-B), (គ-C), (ឃ-D), (ង-E), (ច-F), (ឆ-G), (ជ-H)

វគ្គ ១៨ ក្រុមចុងក្រោយ៖
១/ ឈ្នះ(ក-A)-(ង-E)
២/ ឈ្នះ(ខ-B)-(ច-F)
៣/ ឈ្នះ(គ-C)-(ឆ-G)
៤/ ឈ្នះ(ឃ-D)-(ជ-H) 

វគ្គចុងក្រោយ៖
ក្រុមឈ្នះលេខ (១-៣) , (២-៤)

សូមរំលឹកថាការរៀចំទាំងអស់ធ្វើដោយ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា(ស.ស.យ.ក)

ដើម្បីទទួលបានព័ត៏មានលំអិតសូមមើលសេក្តីប្រកាសខាងក្រោម៖

15369754_1353537618012643_974750641_o

15387418_1353537614679310_845984939_o

15388629_1353537601345978_1046662094_o

15388822_1353537604679311_965354178_o

អត្តបទពាក់ព័ន្ធ៖ ពានរង្វាន់ SOCCER LEAGUE 2016 ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មេាះក្រុមចូលរួមប្រកួតពីថ្ងៃនេះតទៅហើយ
អត្តបទពាក់ព័ន្ធ៖ Soccer League កែប្រែបទបញ្ជាមួយចំនួនមុនចាប់ផ្តើមបើករដូវកាល ២០១៦