អង្គការSALTបង្កើតពានរង្វាន់មួយឈ្មោះ Christmas Tournament 2016 នៅលើទឹកដីខេត្តបាត់ដំបង

By |

ពានរង្វាន់ដែលមានឈ្មោះថា Christmas Tournament 2016 ធ្វើនៅលើទឹកដីខេត្តបាត់ដំបង ដោយមានការរៀបចំឡើងពីលោកសែម សំណាង ជាប្រធានអង្គការSALT និងជាអ្នកចាត់ការទូរទៅក្លិបភ្នំពេញក្រោន។ពានរង្វាន់មួយនេះបានប្រកួតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ១ រហូតដល់ ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ដោយមាន៩ក្រុមចូលរួម និងអនុញ្ញាតិអោយកីឡាករអាយុក្រោម២៣ឆ្នាំចូលរួម និងលើសអាយុ៥នាក់នៅក្នុងក្រុម ជាលទ្ធផលSport Galaxy បានយកឈ្នះម្ចាស់ជើងឯក២សម័យជាប់គ្នាឆ្នាំ២០១៥ និង ២០១៥ ធនាគារស្រូវបានចាញ់ក្រុម ក្នុងលទ្ធផល ៥ទល់០៕

15591557_1173409706041719_4356902762666936746_o

15626108_1173409329375090_3776126620911879116_o

15626232_1173410926041597_5566460562235862484_o

15626328_1173409139375109_4110673165473274031_o

15626414_1173420839373939_7130547086197274036_o

15676007_1173420216040668_6342535335367006187_o

15676094_1173414369374586_827824432739792987_o

15676248_1173419292707427_8649022587356499779_o

15676465_1173421869373836_4111476833123277933_o

15723511_1173419616040728_6304543868013908782_o