ឆ្នាំ២០១៧នេះ សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា បើកវគ្គអាជ្ញាកណ្តាល៦ផ្សេងគ្នា គ្រោងរៀបចំចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែ កុម្ភៈ តទៅ

By |

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសចេញដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៦ ម្សិលមិញនេះ នឹងមានការរៀបចំបើវគ្គអាជ្ញាកណ្តាល និងវគ្គអាជ្ញាកណ្តាល ដែលប្រព្រឹត្តិទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ ១៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ដោយបែងចែកជា៦វគ្គផ្សេងគ្នា ពោលគឺ វគ្គអាជ្ញាកណ្តាលកម្រិតមូលដ្ឋាន វគ្គអាជ្ញាកណ្តាលជម្រើស វគ្គបំប៉នអាជ្ញាកណ្តាល វគ្គអាជ្ញាកណ្តាលថ្នាក់ជាតិ វគ្គគ្រូអាជ្ញាកណ្តាល វគ្គអាជ្ញាកណ្តាល FIFA-MA៕

15978067_10211620026317846_4655131212234320681_n

15941110_10211620026357847_981764538986851672_n