លីគទី ២ កម្ពុជា៖ បន្ទាន់សម័យកាល តារាងពិន្ទុមានការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចក្រោយការប្រកួតរវាង សូលទីឡុអង្គរ ជាមួយ យុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទី

By |

បន្ទាប់ពីការប្រកួតបង្រ្គប់សប្ដាហ៍ទី ១ រវាងក្លិបសូលទីឡុអង្គរ ជាមួយ ក្រុមយុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទី បញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងលទ្ធផលស្មើគ្នា ២ ទល់ ២ កាលពីម្សិលមិញ ធ្វើអោយតារាងចំណាត់ថ្នាក់មានការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួច ពោលគឺយុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទី រំកិលឡើងមួយលេខពីលេខ ៦ ឡើងមកលេខ ៥ ស្របពេលដែល សូលទីឡុអង្គរ នៅបន្តឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ ដដែល។

យ៉ាងណាមិញការប្រកួតរវាង ខេត្តស្វាយរៀង ជាមួយ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលត្រូវបានលុបចោលនៅមិនទាន់មានចំណាត់ការជុំវិញការប្រកួតនៅឡើយទេ៕

តារាងចំណាត់ថ្នាក់សរុបសម្រាប់សប្ដាហ៍ទី ២៖

.

ក្រុម

ចំនួនប្រកួត

ឈ្នះ

ស្មើ

ចាញ់

ទាត់ចូល

គេទាត់ចូល

សល់គ្រាប់

ពិន្ទុ

វិសាខា

២០

១៩

    ៦

យុវជនក្រសួងការពារជាតិ

សូលទីឡូអង្គរ

ខេត្តស្វាយរៀង

យុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទី

-២

ខេត្តកំពង់ចាម

-២

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

-៤

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

១៧