ធារី ចន្ថាប៊ីន នឹងពុំអាចបង្ហាញខ្លូនជាមួយ Krabi FC នៅសប្តាហ៍នេះទេដោយសារចូលឆ្នាំថ្មី

By |

ការប្រកួតរបស់លីគនៅប្រទេសថៃ នៅសប្តាហ៍នោះគឺពុំមាននោះឡើយ ខណៈ Krabi FC ដែលធារី ចន្ថាប៊ីន លេងអោយនោះក៏ត្រូវសម្រាកដូចគ្នាដោយសារត្រូវនឹងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនៅប្រទេសថៃ ខណៈលីគកំពូលកម្ពុជា សម្រាកដោយសារចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរដូចគ្នា។

ត្រូវរង់ចាំរហូតមកដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ ទើប Krabi FC ត្រូវប្រកួតជាមួយ Kasetsart FC វេលាម៉ោង៦ល្ងាច នៅលើកីឡដ្ឋាន Krabi Provincial៕