លីគលំដាប់ទី ២កម្ពុជា នឹងបន្តការប្រកួតសប្ដាហ៍ទី ៤ របស់ខ្លួន នៅរសៀលនេះ ដោយមាន ៣ គូ

By |

ការប្រកួតពានរង្វាន់លីគលំដាប់ទី ២ រដូវកាល ២០១៧ ក៏នឹងបន្តការប្រកួតរបស់ខ្លួនផងដែរនៅចុងសប្ដាហ៍នេះ ដោយមានការប្រកួតចំនួន ៣ គូ ធ្វើឡើងនៅលើទីលាន ៣ ផ្សេងគ្នា។

ម្មវិធីប្រកួតពេញលេញសម្រាប់សប្ដាហ៍ទី ៤៖

photo6329886259719284656

រំលឹកទៅតារាងចំណាត់ថ្នាក់វិញក្លិបទើបបង្កើតថ្មី វិសាខា កំពុងឈរនៅកំពូលតារាងបើគិតត្រឹមសប្ដាហ៍ទី ១ នេះ តាមពីក្រោយដោយ ក្រុមយុវជនក្រសួងការពារជាតិ ឈរនៅលេខ ២ និងលេខ ៣ សូលទីឡូអង្គរ។

តារាងចំណាត់ថ្នាក់គិតត្រឹមសប្ដាហ៍ទី ១៖

Screen Shot 2017-04-09 at 6.49.10 PM