ហ្វេសប៊ុកកីឡាករល្បីៗមួយចំនួនត្រូវបានជនអនាមិក Hack យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ

By |

នៅមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតថាហ្វេសប៊ុករបស់កីឡាករបាល់ទាត់ល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានជនអនាមិក Hack យកទៅប្រើប្រាស់ដោយក្នុងនោះមានកីឡាករ រស់ សំអឿន និង ហុង ផេង របស់ក្លិប បឹងកេត និងថ្មីៗនេះអ្នកចាំទី អ៊ុំ វិចិត្រ របស់ក្លិប ក្រសួងការពារជាតិ ក៏ត្រូវបានគេHack យកទៅប្រើប្រាស់ផងដែរ ខណៈពេលនេះត្រូវបានជនអនាមិកនោះបានទម្លាយនៅ Email និង លេខកូដសម្ងាត់ហ្វេសប៊ុកមកអោយម្ចាស់ដើមវិញ។

Screen Shot 2017-05-12 at 9.30.53 AM

Screen Shot 2017-05-12 at 9.31.20 AM

Screen Shot 2017-05-12 at 9.34.48 AM