វិសាខា ឈរកំពូលតារាង ក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតនៅត្រឹមជុំទី ១ នៃលីគលំដាប់ទី ២ កម្ពុជា

By |

ការប្រកួតពានរង្វាន់លីគលំដាប់ទី ២ កម្ពុជា រដូវកាល ២០១៧ សម្រាប់សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនៃជុំទី ១ ក្រុមវិសាខា បានបន្តរកជ័យជម្នះដដែល ក្រោយយកឈ្នះ ខេត្តស្វាយរៀង ស្របពេលដែល សូលទីឡូអង្គរ ជាមួយ យុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីសុទ្ធតែឈ្នះដូចគ្នា។

លទ្ធលសរុបសម្រាប់សប្ដាហ៍ទី ៧ នៃលីគលំដាប់ទី ២ កម្ពុជា៖

លទ្ធផលការប្រកួតលីគលំដាប់ទី ២ កម្ពុជា សប្ដាហ៍ទី ៧

កាលបរិច្ឆេទ

.ប្រកួត

ក្រុម

លទ្ធផល

ក្រុម

ម៉ោងប្រកួត

កីឡដ្ឋាន

២៨.ឧសភា.២០១៧

២៥

វិសាខា

ខេត្តស្វាយរៀង

១៥:០០

ស្តាតចាស់

២៦

កំពង់ចាម

សូលទីឡូអង្គរ

១៥:០០

កំពង់ចាម

២៧

យុវជនសាលាបាល់ទាត់បាទី

១០

កំពង់ឆ្នាំង

១៥:០០

សាលាបាទី

ងាកមកតារាងចំណាត់ថ្នាក់វិញ ជ័យជម្នះរបស់ វិសាខា បន្តធ្វើអោយក្រុមឈរនៅកំពូលតារាងនៃលីគទី ២ ដដែល តាមពីក្រោយដោយ យុវជនក្រសូងការពារជាតិ ឈរនៅលេខ ២ ស្របពេលដែល សូលទីឡុអង្គរ នៅតែបន្តឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣៕

តារាងចំណាត់ថ្នាក់សរុបសម្រាប់សប្ដាហ៍ទី ៧៖

លរ

ក្រុម

ចំនួនប្រកួត

ឈ្នះ

ស្មើ

ចាញ់

ទាត់ចូលគេ

គេទាត់ចូលទី

គ្រាប់ចំណេញ

ពិន្ទុ

វិសាខា

២៦

២២

១៥

យុវជនក្រសួងការពារជាតិ

១១

១១

សូលទីឡូអង្គរ

១១

យុវជនសាលាបាល់ទាត់បាទី

១៩

១០

១០

ខេត្តស្វាយរៀង

១៣

កំពង់ចាម

កំពង់ឆ្នាំង

២៣

២២

 

រូបភាព៖ Visakha Club