លីគលំដាប់ទី ២ កម្ពុជា មានការប្រកួត៣គូ ជាមួយនឹងគូពិសេសចំនួន១គូ

By |

ការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់លីគលំដាប់ទី ២ កម្ពុជា នឹងបន្តការប្រកួតសប្ដាហ៍ទី៨ នៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យ ទី ៣០ ខែ កក្កដា នេះ ដោយមានការប្រកួតចំនួន ៣ គូដូចសព្វដងដដែល។

លីគលំដាប់ទី ២ នឹងត្រលប់មកវិញដោយមានការប្រកួតចំនួន ៣ គូ ធ្វើឡើងនៅលើទីលាន ៣ ផ្សេងគ្នាក្នុងថ្ងៃតំណាលគ្នា ដោយមានគូពិេសសចំនួន១គូ ពោលគឺ សូលទីឡូអង្គរ ជួបប្រកួតជាមួយ យុវជនក្រសួងការពារជាតិ ខណៈ យុវជនវិសាខា ជួប ខេត្តកំពង់ចាម  និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំ តទល់ជាមួយម្ចាស់ផ្ទះ ខេត្តស្វាយរៀង៕

កម្មវិធីប្រកួតទាំងស្រុង៖

កម្មវិធីប្រកួតលីគលំដាប់ទី ២ កម្ពុជា សប្ដាហ៍ទី៩

កាលបរិច្ឆេទ

.ប្រកួត

ក្រុម

ប្រកួតទល់

ក្រុម

ម៉ោងប្រកួត

កីឡដ្ឋាន

៣០.កក្កដា.២០១៧

៣៧

សូលទីឡូអង្គរ

Vs

យុវជនសាលាក្រសួងការពារជាតិ

១៥:០០

សៀមរាប

៣៨

វិសាខា

Vs

ខេត្តកំពង់ចាម

១៥:០០

ស្តាតចាស់

៤០

ស្វាយរៀង

Vs

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

១៨:០០

ស្វាយរៀង

 

រូបភាព៖ វិសាខា