ក្លិប បឹងកេត លក់បញ្ចុះតម្លៃឯកសណ្ឋានសម្រាប់រដូវកាលថ្មី២០១៧

By |

ក្លិប បឹងកេត  បានដាក់លក់ឯកណ្ឋានបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់រដូវកាលថ្មី២០០៧ មកសល់ត្រឹម ៦៤,០០០រៀល ខណៈកាលពីមុន ៧២,០០០រៀល។

បច្ចុប្បន្ន បឹងកេត កំពុងឈររៀងទី៥ មាន២៤ពិន្ទុ ខណៈសប្តាហ៍ទី១៥ នៃលីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាល២០១៧ នឹងត្រូវប្រកួតជាមួយម្ចាស់ផ្ទះ វេស្ទើនភ្នំពេញ នៅលើកីឡដ្ឋាន វេស្ទើន៕

Screen Shot 2017-09-07 at 4.01.21 PM