ចូលរួមបោះឆ្នោតអោយកីឡាករ ចាន់ វឌ្ឍនាកា តំណាងអោយ Fujieda MYFC ក្នុងកម្មវិធីធ្វើនំ Levain

By |

ខ្សែប្រយុទ្ធ ចាន់ វឌ្ឍនាកា ជាមួយមិត្តរួមក្រុមបានតំណាងអោយ Fujieda MYFC  ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងធ្វើនំ Levain។ជាមួយគ្នានោះក៏នឹងមានការបចុះឆ្នោតដោយជ្រើសរើសវីដេអួដែលមានអ្នកគាំទ្រចូលរួមទស្សនាច្រើនងគេ ខណៈមួយថ្ងៃអាចមើលបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ។

ការបោះឆ្នោតគឺចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១០ រហូតដល់ ២០ ខែ តុលា ស្របពេលវីដេអូមានអ្នកទស្សនាច្រើនជាងគេនឹងឈ្នះដែលធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ៕
សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតគាំទ្រកីឡាករ ចាន់ វឌ្ឍនាកា…

Screen Shot 2017-10-18 at 12.17.01 PM

22491852_477176096015016_1715122654709060428_n