ប្រធានក្រុម វេស្ទើនភ្នំពេញ សម្រេចការផ្ទេរផ្លូវការចូលរួមជាមួយក្លិប សូលទីឡូអង្គរ

By |

ប្រធានក្រុមក្លិប វេស្ទើនភ្នំពេញ កីឡាករ លី ភីរុន ( ២១ មិនា ១៩៩៣ ) បានសម្រេចការផ្ទេរជាផ្លូវការដោយបានផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយក្លិប សូលទីឡូអង្គរ សមាជិកថ្មីនៃលីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាល២០១៨។

26195724_1481996891922415_3112730840796782568_n

ខ្សែការពាររូបនេះផុតកិច្ចសន្យាជាមួយក្លិប វេស្ទើនភ្នំពេញ តាំងពីបញ្ចប់ជុំទី១ លីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាល២០១៧ និងបានទៅចូលរួមហ្វឹកហាត់យ៉ាងយូរជាមួយក្លិប សូលទីឡូអង្គរ ថែមទាំងបានចាកចេញជាមួយក្រុមទៅចូលរួមពានរង្វាន់ Yunan Cup 2017 នៅប្រទេសចិន៕

SoltilovsLijiangfeihu002

លី ភីរុន ស្លាកលេខ៧