ស.ប.ក បើក​វគ្គ​អាជ្ញាកណ្ដាល​បាល់ទាត់​៩វគ្គ​ផ្សេង​គ្នា​ដែលមាន​​១៩លើក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ

By |

សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា (ស.ប.ក) បានប្រកាសរៀបចំវគ្គអជ្ញាកណ្ដាលបាល់ទាត់រហូតដល់១៩លើកផ្សេងគ្នាក្នុងចំណោម៩វគ្គនៅឆ្នាំ២០១៨ នេះដើម្បីពង្រឹងធនធានអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងស្រុកឱ្យកាន់តែប្រសើរនិងស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។

 

26240845_2053736181530546_8077441442245367637_o 26757118_2054029424834555_5750382318403426326_o