សកម្មភាពការប្រកួតមិត្តភាព ភ្នំពេញក្រោន ៣ទល់០ ស.ស.យ.ក កោះកុង

By |

កាលពីថ្ងៃ អាទិត្យ កន្លងទៅ ក្លិប ភ្នំពេញក្រោន បានប្រកួតមិត្តភាពយកឈ្នះ ស.ស.យ.ក កោះកុង ដោយលទ្ធផល ៣ទល់០ ដែលបានធ្វើឡើងនៅកីឡដ្ឋាន ខេត្តកោះកុង។

អមជាមួយការប្រកួតមិត្តភាពនោះក្លិប ភ្នំពេញក្រោន ក៏បានធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍បាល់ទាត់ ( Football Clinic ) ដល់យុវជន និងកុមារ នៅខេត្តកោះកុង នោះផ្ទាល់តែម្តង៕

28165139_1939975209363327_7710196168559078155_o

28164918_1939974929363355_8010710878229554397_o
28165113_1939974309363417_5842590421592552787_o
28235500_1939974209363427_8562755526079497894_o

28238307_1939974719363376_4080764256966507816_o
28336841_1939974622696719_3623575160931696298_o
28337031_1939975852696596_8108666126640343377_o