ស្ថិតិសង្ខេប និងសកម្មភាពនៃការប្រកួតមួយចំនួន សម្រាប់ពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជា ក្នុងសប្ដាហ៍ទី៣

By |

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១៧ ខែ មិនា ការប្រកួតពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជា រដូវកាល២០១៨ បានបញ្ចប់ការប្រកួតរបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី៣ ដោយមានការប្រកួតចំនួន៦គូ ទាំងក្នុងរាជធានី និងនៅខេត្តស្វាយរៀង។

ការប្រកួតបើកឆាកដំបូងប្រចាំសប្ដាហ៍ទី៣ គឺជាការប្រកួតរវាង អាស៊ីអឺរ៉ុបយូណាយធីត ប្រកួតជាមួយ ក្រសួងការពារជាតិ  ( ម៉ោង ៣:០០ រសៀល ) តំណាលគ្នាទៅនឹងគូទី២ វេស្ទើនភ្នំពេញ ទទួលស្វាគមន៍ ក្រុមចំណូលថ្មី សូលទីឡូអង្គរ ( នៅម៉ោង ៣:០០ នាទីរសៀល ) និងគូចុងក្រោយ ណាហ្គាវើល ប៉ះជាមួយ អង្គរថាយហ្គឺរ ( ប្រកួតនៅម៉ោង ៦:០០ នាទីល្ងាច ) គ្រាដែលថ្ងៃអាទិត្យ មាន៣ប្រកួតដូចគ្នា រវាងគូទី១ វិសាខា ជាមួយ ភ្នំពេញក្រោន ( ម៉ោង ៣:០០ រសៀល ) គូទី២ ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង ជាមួយ អគ្គិសនីកម្ពុជា ( ម៉ោង ៣:៣០ រសៀល ) និងគូទី៣ បឹងកេត ជាមួយ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ( ប្រកួតនៅម៉ោង ៦:០០ នាទីល្ងាច )។

 

  • ការប្រកួតរវាង វេស្ទើនភ្នំពេញ ជាមួយ សូលទីឡូអង្គរ៖

ការប្រកួតដែលធ្វើឡើងនៅកីឡដ្ឋានវេស្ទើន នេះបានបញ្ចប់ទៅដោយ ម្ចាស់ផ្ទះ វេស្ទើនភ្នំពេញ រងបរាជ័យក្រោមថ្វីជើង សូលទីឡូអង្គរ ដោយលទ្ធផល ១ទល់៤។

ស្ថិតិសង្ខេបនៅក្នុងការប្រកួត៖

photo6154381676822767694

សកម្មភាពនៃការប្រកួតរវាង វេស្ទើនភ្នំពេញ ជាមួយ សូលទីឡូអង្គរ៖

MCL2018_WPP_VS_STL_8205

MCL2018_WPP_VS_STL_8203

MCL2018_WPP_VS_STL_8201

MCL2018_WPP_VS_STL_4691

MCL2018_WPP_VS_STL_4698

MCL2018_WPP_VS_STL_4705

MCL2018_WPP_VS_STL_4725

MCL2018_WPP_VS_STL_4734

MCL2018_WPP_VS_STL_4748

MCL2018_WPP_VS_STL_4758

MCL2018_WPP_VS_STL_4768

MCL2018_WPP_VS_STL_4778

MCL2018_WPP_VS_STL_4786

MCL2018_WPP_VS_STL_4795

MCL2018_WPP_VS_STL_4804

MCL2018_WPP_VS_STL_4805

MCL2018_WPP_VS_STL_4817

MCL2018_WPP_VS_STL_4834

MCL2018_WPP_VS_STL_4890

 

  • ការប្រកួតរវាង ណាហ្គាវើល ជាមួយ អង្គរថាយហ្គឺរ៖

ការប្រកួតដែលធ្វើឡើងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិ នេះបានបញ្ចប់ទៅដោយ ម្ចាស់ផ្ទះ ណាហ្គាវើល យកឈ្នះក្រុមភ្ញៀវ អង្គរថាយហ្គឺរ ដោយលទ្ធផល ៣ទល់០។

សកម្មភាពនៃប្រកួតរវាង ណាហ្គាវើល ជាមួយ អង្គរថាយហ្គឺរ៖

MCL2018_NAGA_VS_ATFC_8212

MCL2018_NAGA_VS_ATFC_8211

MCL2018_NAGA_VS_ATFC_8208

MCL2018_NAGA_VS_ATFC_4904

MCL2018_NAGA_VS_ATFC_4930

MCL2018_NAGA_VS_ATFC_4959

MCL2018_NAGA_VS_ATFC_4967

MCL2018_NAGA_VS_ATFC_4973

MCL2018_NAGA_VS_ATFC_5019

MCL2018_NAGA_VS_ATFC_5064

MCL2018_NAGA_VS_ATFC_5071

MCL2018_NAGA_VS_ATFC_5079

MCL2018_NAGA_VS_ATFC_5081

MCL2018_NAGA_VS_ATFC_5109

MCL2018_NAGA_VS_ATFC_5113

 

  • ការប្រកួតរវាង វិសាខា ជាមួយ ភ្នំពេញក្រោន៖

ការប្រកួតដែលធ្វើឡើងនៅកីឡដ្ឋានវេស្ទើន នេះបានបញ្ចប់ទៅដោយ ម្ចាស់ផ្ទះ វិសាខា ស្មើជាមួយក្រុមភ្ញៀវ ភ្នំពេញក្រោន ដោយលទ្ធផល ០ទល់០។

ស្ថិតិសង្ខេបនៅក្នុងការប្រកួត៖

photo6156775339406239816

សកម្មភាពនៃប្រកួតរវាង វិសាខា ជាមួយ ភ្នំពេញក្រោន៖

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_8220

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_8218

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_8215

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_5208

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_5215

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_5227

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_5246

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_5262

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_5267

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_5282

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_5285

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_5286

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_5291

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_5294

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_5297

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_5316

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_5340

 

  • ការប្រកួតរវាង បឹងកេត ជាមួយ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ៖

ការប្រកួតដែលធ្វើឡើងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិ នេះបានបញ្ចប់ទៅដោយបឹងកេត បានយកឈ្នះ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ដោយលទ្ធផល ៥ទល់១។

ស្ថិតិសង្ខេបនៅក្នុងការប្រកួត៖

photo6156775339406239825

សកម្មភាពនៃការប្រកួតរវាង បឹងកេត ជាមួយ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ៖

MCL2018_BKFC_VS_GCNP_8225

MCL2018_BKFC_VS_GCNP_8223

MCL2018_BKFC_VS_GCNP_8221

MCL2018_BKFC_VS_GCNP_5363

MCL2018_BKFC_VS_GCNP_5384

MCL2018_BKFC_VS_GCNP_5396

MCL2018_BKFC_VS_GCNP_5432

MCL2018_BKFC_VS_GCNP_5436

MCL2018_BKFC_VS_GCNP_5444

MCL2018_BKFC_VS_GCNP_5460

MCL2018_BKFC_VS_GCNP_5463

MCL2018_BKFC_VS_GCNP_5466

MCL2018_BKFC_VS_GCNP_5470

MCL2018_BKFC_VS_GCNP_5474

MCL2018_BKFC_VS_GCNP_5492

MCL2018_BKFC_VS_GCNP_5517