ក្លិប សូលទីឡូអង្គរ ចែកជូនស្បែកជើងទាត់បាល់ដល់កុមារនៅតាមសាលារៀន

By |

កាលពីថ្ងៃទី ២៤ មិនា កន្លងទៅ ក្លិប សូលទីឡូអង្គរ បានធ្វើការចែកជូននូវស្បែកជើងពាក់សម្រាប់ការធ្វើទាត់បាល់ដល់កុមារ និងកុមារី ជាសិស្សនៅសាលាបឋមចំនួន១៥០នាក់ ក្រោមគម្រោង Soccer Support Project។

ខណៈកាលពីថ្ងៃទី ៨ មិនា កន្លងទៅក្លិបមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តសៀមរាប មានម្ចាស់ក្លិបជាកីឡាករលំដាប់ពិភពលោក Keisuke Honda ក៏បានធ្វើការចែករំលែកសម្ភារសិក្សាមួយចំនួនរួមទាំងបាល់ទាត់ផងដែរ៕

29402098_376752909469069_5753955145146695680_n