លីគកំពូលកម្ពុជា ប្រចាំសប្តាហ៍ទី៤ នឹងត្រលប់មកវិញនៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយ

By |

ការប្រកួតពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាល ២០១៨ នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី៤ នឹងត្រលប់មកធ្វើការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនវិញនាចុងសប្តាហ៍នេះហើយ ក្រោយពីបានឈប់សម្រាករយៈពេលប្រមាណ ៣សប្តាហ៍កន្លងមកដោយសារកីឡាករមួយចំនួនមានភារកិច្ចនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិ។

សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី៤នេះ មានចំនួន ៦គូរ ពោលគឺនៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ០៧ ខែ មេសា មានចំនួន ៣គូរ និងនៅថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ០៨ ខែ មេសា ក៏មានចំនួន ៣គូរដូចគ្នាផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលគ្រប់ការប្រកួតនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី៣៖

E877E4C1-3BF5-4D04-8E9B-3DCB48E98F94

ខាងក្រោមនេះជាតារាងចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំសប្តាហ៍ទី៣ នៃពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជា៖

0EC96DE5-7E31-4A8C-8FC0-A8305EE54A42