ទស្សនាវីដេអូគ្រាប់បាល់គ្រប់ការប្រកួតនៃសប្តាហ៍ទី១, ២ និង ៣ នៃលីគកំពូលកម្ពុជា ២០១៨

By |

ការប្រកួតពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាល ២០១៨ នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី៤ នឹងត្រលប់មកធ្វើការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនវិញនាចុងសប្តាហ៍នេះហើយ ក្រោយពីបានឈប់សម្រាករយៈពេលប្រមាណ ៣សប្តាហ៍កន្លងមកដោយសារកីឡាករមួយចំនួនមានភារកិច្ចនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិ។

សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី៤នេះ មានចំនួន ៦គូរ ពោលគឺនៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ០៧ ខែ មេសា មានចំនួន ៣គូរ និងនៅថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ០៨ ខែ មេសា ៣ សូមអ្នកមិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នាមកស្សនាវីដេអូគ្រាប់បាល់គ្រប់ការប្រកួតនៃសប្តាហ៍ទី១, ២ និង ៣ នៃលីគកំពូលកម្ពុជា ២០១៨៕