ជំនួបរវាង វិសាខា ប៉ះ អាសុីអឺរ៉ុបយូណាយធីត នឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរទីលាន និងពេលវេលាប្រកួត ដោយមូលហេតុ…

By |

នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី៤ នៃលីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាល២០១៨ ជំនួបប្រកួតលេខទី២រវាង វិសាខា ប៉ះ អាសុីអឺរ៉ុបយូណាយធីត នឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរទីលាន និងពេលវេលាប្រកួត ពីម៉ោង៣និង០០នាទី នៅកីឡដ្ឋានវេស្ទើន ប្តូរទៅ ម៉ោង៦និង៣០នាទីល្ងាច នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិ៕

MCL2018_VSK_VS_PPCFC_8218

ក្លិប វិសាខា

MCL2018_STL_VS_AEU_8148

ក្លិប អាសុីអឺរ៉ូបយូណាយធីត

29683622_217221332369754_2239608098043985920_o