លីគហ្វូតសាល៖ បញ្ចប់ជុំទី១ ដោនថោនស្ព័ត ឈរកំពូលតារាង តាមពីក្រោយដោយ សសយក.កំចាយមារ ឈរនៅលេខ២

By |

ការប្រកួតពានរង្វាន់ លីគបាល់ទាត់ក្នុងសាលថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០១៨ បានបញ្ចប់ការប្រកួតសប្ដាហ៍ទី៩ ដែលជាសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនៃជុំទី១ របស់ខ្លួនហើយកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ។

សម្រាប់សប្ដាហ៍ទី៩ នៃពានរង្វាន់ លីគបាល់ទាត់ក្នុងសាលថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០១៨ ( National Futsal League 2018 ) នេះមានលទ្ធផលឈ្នះ ចាញ់ គ្រាប់គូក្នុងចំណោម៥ប្រកួត និងពុំមានលទ្ធផលស្មើឡើយនៅសប្ដាហ៍នេះ ជាមួយនឹងគ្រាប់បាល់ទាំងអស់៦៦គ្រាប់កើតឡើង។

លទ្ធផលនៃការប្រកួតពេញលេញ៖

កាលបរិច្ឆេទ

ក្រុម

លទ្ធផល

ក្រុម

ម៉ោងប្រកួត

ទីលាន

សៅរ៍.១២.ឧសភា

ឱម៉ាល់

៧-៤

ហ្វេនស្ព័ត អែហ្វធី

១៤:៣០

Clear Arena

អាណាចក្របៃតង

៤-៦

សសយក កំចាយមារ

១៦:០០

ផេនដា អែហ្វស៊ី

៧-៣

ឆន្ទះកីឡា

១៧:០០

អាទិត្យ.១៣.ឧសភា

ប៊ីអេ យូណាយធីត

៤-២២

ដោនថោន ស្ព័ត

១៦:០០

យុវជន៧មករា

៣-៦

ហូមស្ព័ត អែហ្វស៊ី

១៧:៣០

ក្រឡេកមកតារាងចំណាត់ថ្នាក់ ត្រឹមសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនៃជុំទី១នេះ ដោនថោនស្ព័ត ( Down Town Sport ) គឺស្ថិតនៅជាក្រុមឈរកំពូលតារាង តាមបីក្រោយដោយម្ចាស់ការពារតំណែងជើងឯកឆ្នាំចាស់ សសយក កំចាយមារ ខណៈ២ក្រុមផ្សេងទៀត ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំណែងក្រុមកំពូលទាំង៤ គឺហូមស្ព័ត និងឱម៉ាល់ ផងដែរ។

តារាងចំណាត់ថ្នាក់សរុបសម្រាប់សប្ដាហ៍ទី៩៖

លីគបាល់ទាត់ក្នុងសាលសប្ដាហ៍ទី៨

#

ក្រុម

ប្រកួត

ឈ្នះ

ស្មើ

ចាញ់

ទាត់គេ

គេទាត់

គ្រាប់ចំណេញ

ពិន្ទុ

ដោនថោនស្ព័ត

៧៦

៣៣

៤៣

២០

សសយក កំចាយមារ

៦៤

៤១

២៣

១៨

ហូមស្ព័ត

៥៨

៣៧

២១

១៨

ឱម៉ាល់

៥០

៣៥

១៥

១៨

ហ្វេនស្ព័ត

៧២

៧៧

-៥

១៥

ផេនដា អែហ្វស៊ី

៤៤

៤៦

-២

១៣

អាណាចក្របៃតង

៥៩

៦០

១១

ឆន្ទះកីឡា

៣៥

៥៥

-២០

យុវជន៧មករា

៣៤

៤៧

១៣

១០

ប៊ី អេ យូណាយធីត

៤១

១០២

-៦១

 

រូបភាព៖ Cambodia Futsal