ជម្រើសជាតិបាល់ទាត់ហ្វូតសាលកម្ពុជា មានមុខក្នុងតំបន់អាស៊ានឡើងវិញហើយ ក្រោយដកខ្លួន៦ឆ្នាំ ( លទ្ធផលនៃការចាប់ឆ្នោតបែងចែកពូល )

By |

ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិក្នុងសាលកម្ពុជា មានមុខក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឡើងវិញហើយ ក្រោយដឹងលទ្ធផលនៃការ…