លោក Leonardo Vitorino ថានឹងជួយក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាឲ្យមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងមុននៅក្នុង FIFA Ranking

By |

ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា អាយុក្រោម២២ឆ្នាំ នឹងត្រូវចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់ផ្លូវការ SEA Games 2017 លើកទី ២៩ ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដោយកម្ពុជាស្ថិតនៅពូល B ជាមួយ U-22 …


FIFA Ranking៖ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា រំកិលចុះ ៣ លេខក្នុងតារាងពិភពលោក សម្រាប់ដើមខែសីហានេះ

By |

ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជា បានរំកិលចំណាត់ថ្នាក់ចុះដល់ទៅ ៣ លេខ ពោលគឺពីលេខរៀងទី ១៧៣ ចុះមកលេខរៀងទី…


FIFA Ranking៖ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា រំកិលឡើងមួយលេខក្នុងតារាងពិភពលោក ប្រចាំខែកក្កដានេះ

By |

ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជា បានរំកិលចំណាត់ថ្នាក់ឡើងមួយលេខ ពោលគឺពីលេខរៀងទី ១៧៤ ឡើងមកលេខរៀងទី ១៧៣ នៃតារាងចំណាត់ថ្នាក់…


FIFA Ranking៖ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា រំកិលឡើង ១ ចំណាត់ថ្នាក់ សម្រាប់ដើមខែមិថុនានេះ

By |

ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជា បានរំកិលចំណាត់ថ្នាក់ឡើងមួយលេខ ពោលគឺពីលេខរៀងទី ១៧៥ ឡើងមកលេខរៀងទី ១៧៤ នៃតារាងចំណាត់ថ្នាក់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិនៅលើពិភពលោក ( FIFA RANKING ) មាន…


FIFA Ranking៖ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា រំកិលចំណាត់ថ្នាក់ចុះ ២ លេខ និងនៅតែឈរពីលើ ឡាវ, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ព្រុយណេ និងទីម័រខាងកើត

By |

ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជា បានរំកិលចំណាត់ថ្នាក់ចុះមួយលេខ ពោលគឺពីលេខរៀងទី ១៧៣ ចុះមកលេខរៀងទី ១៧៥ នៃតារាងចំណាត់ថ្នាក់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិ…


FIFA Ranking៖ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា ស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ថេរ តែឈរពីលើ ឡាវ, ឥណ្ដូនេស៊ី, ព្រុយណេ និងទីម័រខាងកើត

By |

ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជា បន្តឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ថេរ ពោលគឺឡើងនៅលេខរៀងទី ១៧៣ ដដែលនៃតារាងចំណាត់ថ្នាក់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិនៅលើពិភពលោក ( FIFA RANKING ) មាន…


FIFA Ranking៖ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា រំកិលចំណាត់ថ្នាក់ឡើង ២ លេខ សម្រាប់ខែមិនានេះ

By |

ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជា បានឡើងចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្លួន ២ លេខ ពោលគឺឡើងមកឈរនៅលេខរៀងទី ១៧៣ នៃតារាងចំណាត់ថ្នាក់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិនៅ…


FIFA Ranking៖ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា ថយចំណាត់ថ្នាក់ ៣ លេខ សម្រាប់ខែកុម្ភៈនេះ

By |

ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជា បានថយចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្លួនចុះ ៣ លេខ ពោលគឺចុះមកឈរនៅលេខរៀងទី ១៧៥ នៃតារាងចំណាត់ថ្នាក់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិនៅលើពិភពលោក…


ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា ឡើង៧លេខសម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅនេះ

By |

ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា ឡើងបាន៨លេខក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោកគិតត្រឹម១២ខែ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ…


FIFA Ranking៖ ជម្រើសជាតិកម្ពុជា ឡើងចំណាត់ថ្នាក់មួយលេខ សម្រាប់ខែមករា ដើមឆ្នាំ ២០១៧ នេះ

By |

ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជា បានបន្តរំកិលចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្លួនចុះ ១ លេខ ពោលគឺឡើងមកឈរនៅលេខរៀងទី ១៧២ នៃតារាងចំណាត់ថ្នាក់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិនៅលើពិភពលោក ( FIFA RANKING ) និងមានមាន ១២១…