លីគបាល់ទាត់នារី នឹងចាប់ផ្ដើមបើករដូវកាលដំបូងរបស់ខ្លួនហើយនាចុងសប្តាហ៍នេះ

By |

ពានរង្វាន់ជម្រើសជើងឯកបាល់ទាត់នារី ឆ្នាំ២០១៧ នឹងធ្វើការបើករដូវកាលដំបូងរបស់ខ្លួនហើយដោយត្រូវចំណាយរយៈពេល…