មកស្គាល់សមាសភាពក្រុមទាំង១៣ ក្លិប សូលទីឡូអង្គរ អាចជួបក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់នៅចិន

By |

សមាជិកថ្មីនៃលីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាលក្រោយក្លិប សូលទីឡូអង្គរ នឹងត្រូវចាកចេញទៅចូលរួមពានរង្វាន់អន្តរជាតិឈ្មោះ…